1. Kwalifikacyjny Mityng LOZLA Lublin

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
Adres: Al. Zygmuntowskie 5 p.29, 20-101 Lublin
Telefon: 
e-mail:ozlalublin@interia.pl

Komunikat Organizacyjny