5. MITYNG ZAKOŃCZENIA SEZONU LEKKOATLETYCZNEGO

 

PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO

PROGRAM MINUTOWY

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
Adres: Al. Zygmuntowskie 5 p.29, 20-101 Lublin
Telefon: 

Komunikat Organizacyjny

Wyniki