I WOJEWÓDZKI KWALIFIKACYJNY MITYNG LOZLA

 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO 

ZAWODÓW 8 MAJA 2021 ROKU

PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO

 

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
Adres: Al. Zygmuntowskie 5 p.29, 20-101 Lublin
Telefon: 661 334 088, 604 917 483 
e-mail:ozlalublin@interia.pl

Komunikat Organizacyjny

Wyniki

Zdjęcia z wydarzenia