Komisja rewizyjna

Skład komisji rewizyjnej do kwietnia 2021
 
Przewodniczący - Danuta Celińska
 
     Członek -  Mirosław  Fus  
                         
Członek - Robert Kozłowski