Zarząd

Skład Zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
na lata 2016-2017
 
Prezes - Imię Nazwisko
 
Wiceprezes - Imię Nazwisko
 
Wiceprezes - Imię Nazwisko
 
Sekretarz - Imię Nazwisko
 
Skarbnik - Imię Nazwisko
 
Członkowie:
Imię Nazwisko
Imię Nazwisko
Imię Nazwisko
Imię Nazwisko
Imię Nazwisko
Imię Nazwisko
 
 

Wspierają nas