Zarząd

Szanowni Państwo, ze względu na pandemię, obecnie panującemu Zarządowi została przedłużona kandencja do kwietnia 2021 roku. 
 
Skład zarządu został utrzymany jak w latach 2016-2020 i prezentuje się następująco:
 
 
 
Prezes -  Leszek Dunecki         
 
Wiceprezes - Tadeusz Makaruk                  
 
Wiceprezes -Konrad Firek               
 
Sekretarz -Jerzy Wierzchowski 
 
Skarbnik -  Paweł Danielczuk     
 
Członkowie:
 

                           Andrzej Gdański                            

                            Leszek Bobrzyk                             

                          Stanisław Szajowski                          

                             Marek Mazurek                             

                       Mieczysław Jamroz                          

              Piotr  Kitliński                

   Edward  Wiśniewski   
 
 
Koordynator ZKN I KM - Szymczuk Dariusz