Zarząd

Skład Zarządu 
 
Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
 
na lata 2017-2020
 
 
Prezes -  Leszek Dunecki         
 
Wiceprezes - Tadeusz Makaruk                  
 
Wiceprezes -Konrad Firek               
 
Sekretarz -Jerzy Wierzchowski 
 
Skarbnik -  Paweł Danielczuk     
 
Członkowie:
 

                           Andrzej Gdański                            

                            Leszek Bobrzyk                             

                          Stanisław Szajowski                          

                             Marek Mazurek                             

                       Mieczysław Jamroz                          

                          Piotr  Kitliński                               

                      Witold Kopron                           

                       Stanisław Szajowski                         

   Edward  Wiśniewski   
 
 
Koordynator ZKN I KM - Szymczuk Dariusz