Zarząd

Skład Zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
na lata 2012-2016
 
Prezes - Leszek Dunecki
 
Wiceprezes - Tadeusz Makaruk
 
Wiceprezes - Konrad Firek
 
Sekretarz - Jerzy Wierzchowski
 
Skarbnik - Andrzej Szeniawski
 
Członkowie:
Krzysztof Stipura
Janusz Wilczek
Edward Wiśniewski
Witold Sętowski
Andrzej Gdański
Marek Mazurek