Informacja o zaświadczeniach dla zawodników.

POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI INFORMUJE, ŻE POCZĄWSZY OD 27 KWIETNIA ZAŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW (DOT. KLASY SPORTOWEJ, OSIĄGNIĘĆ, PRZYNALEŻNOŚCI DO KADRY) KAŻDY ZAINTERESOWANY MOŻE WYGENEROWAĆ SAMODZIELNIE Z INDYWIDUALNEGO PROFILU ZAWODNICZEGO W SYSTEMIE STARTER PZLA. DOTYCHCZASOWA FORMA WYDAWANIA DOKUMENTÓW ZOSTAJE WSTRZYMANA.

Każdy posiadający licencję zawodnik po zalogowaniu się do swojego indywidualnego konta będzie miał możliwość błyskawicznego wygenerowania potrzebnego zaświadczenia. Nowa funkcjonalność dostępna jest także w panelu klubowym. W systemie Stater PZLA upoważniony przedstawiciel klubu może samodzielnie wygenerować potrzebne dokumenty, a następnie je wydrukować.

Aby wygenerować zaświadczenie należy:
1. Posiadać aktualną licencję PZLA.
2. Zalogować się na swoje konto na stronie starter.pzla.pl i przejść do zakładki ZAŚWIADCZENIA.
3. Wybrać rodzaj zaświadczenia i kliknąć przycisk WYGENERUJ ZAŚWIADCZENIE.
4. Sprawdzić zaświadczenie klikając w SPRAWDŹ ZAŚWIADCZENIE.
5. Jeżeli jest poprawne pobrać klikając w POBIERZ ZAŚWIADCZENIE.

Wygenerowane przez klub zaświadczenie widoczne są w koncie zawodnika.
Wygenerowane przez zawodnika zaświadczenia widoczne są w panelu klubu.

W przypadków pytań, uwag lub zauważonych problemów prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: maciej.jaloszynski@pzla.pl

 

Na stronę LOZLA dodał Piotr Kitliński