AKSON Zamość

Dane kontaktowe

Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem”
ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość

Trenerzy

Dariusz Borowiec

Paweł Czuchaj

Ireneusz Klimek

Tomasz Kotulski

Daniel Wołos