Konkurs na Wojewódzkiego Koordynatora szkolenia młodzieży

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki pod nadzorem PZLA ogłasza konkurs na Wojewódzkiego Koordynatora szkolenia młodzieży w Lekkiej Atletyce w Województwie Lubelskim.

Obowiązki koordynatora:

 1. Realizacja programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego zgodnie z decyzja nr 8 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20.01.2016r.
 2. Nadzór i odpowiedzialność merytoryczna oraz finansowa nad realizacją programu szkolenia.
 3. Opracowanie rocznego planu zgrupowań w porozumieniu z WOZLA.
 4. Prowadzenie naboru i selekcji do Kadry Narodowej B, w porozumieniu z WOZLA
 5. Przedstawienie do zatwierdzenia planów szkolenia i składów KN B w Wojewódzkim Związku LA i Dyrektorowi Sportowemu PZLA.
 6. Prowadzenie obserwacji zawodów MMP, MPJ i OOM.
 7. Składanie kompletnej dokumentacji z akcji szkoleniowej do Działu Szkolenia PZLA na co najmniej 7 dni przed akcją.
 8. Umieszczanie listy uczestników akcji szkoleniowej na stronie WOZLA.
 9. Składanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań szkoleniowych do PZLA i WOZLA zachowując ustalone terminy.
 10. Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach organizowanych przez dział szkolenia PZLA i WOZLA dotyczących szkolenia młodzieży.
 11. Wizytowanie akcji szkoleniowych.

Wymagania od koordynatora:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Dobra znajomość MS Excel, MS Office, Word i Power Point
 3. Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie w nią.
 4. Umiejętność liczenia i myślenia analitycznego.
 5. Szybkie i sprawne podejmowanie decyzji.
 6. Zorientowanie na cele i możliwości.
 7. Umiejętność radzenia sobie w szybko zmieniających się warunkach.
 8. Wysoka kultura osobista.
 9. Komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów.
 10. Odpowiedzialność i sumienność.

Aby wziąć udział  w konkursie prześlij swoje CV i list motywacyjny z informacją dlaczego chcesz pracować jako koordynator szkolenia młodzieży województwie lubelskim na adres lublin@pzla.pl

Na zgłoszenia czekamy do 16 listopada 2022r