Odchodzą. Krzysztof Pszenniak – Superdziałacz sportowy

W wieku 67 lat w dniu 1 maja 2022 r. zmarł Krzysztof Pszenniak, który od lat szkolnych pokochał sport i w nim został. Reprezentował Unię Hrubieszów w biegach wytrzymałościowych. Od wielu lat sędzia główny prawie wszystkich zamojskich zawodów lekkoatletycznych, przełajowych i ulicznych od szczebla miejskiego do ogólnopolskich, w tym i z ramienia LOZLA.

Pogrzeb odbędzie się w środę 4 maja 2022 r. od godz. 11.00 w kościele pw. Św. Brata Alberta w Zamościu.

Startował w barwach LZS Zamość, LZS Lubelskie i LKS Unia Hrubieszów w biegach średnich i przełajowych. Trenował pod kierunkiem trenera Andrzeja Kulczyńskiego.

Jego rekordy w Unii to:

400 m – 52,2 (1975),

800 m – 1:55,6 (1975),

1500 m – 4:04,3 (1975),

3000 m – 9:11,4 (1975).

Po powrocie z wojska (gdzie kontynuował treningi i starty) w rodzinne strony zaczął aktywnie działać i pracować w wojewódzkim, powiatowym i miejskim Zrzeszeniu LZS w Zamościu (do ostatnich dni życia). Był członkiem zarządu OZLA w Zamościu i WZ LZS w Lublinie. Szczególnie odpowiadał za sprawy sędziowskie i organizację imprez. Tym działaniom poświęcał swój cały wolny czas a nawet i Więcej.

Był wielokrotnie sędzią głównym i spikerem rekreacyjnych Igrzysk LZS, biegów ulicznych, przełajowych, lekkoatletycznych imprez mistrzowskich do ogólnopolskich włącznie, w tym mityngu LOZLA w Hrubieszowie. Z biegów m.in. Wieloetapowy Bieg Dzieci Zamojszczyzny, Bieg Cukrownika w Werbkowicach, Bieg Unii Horodelskiej a od kilku lat reaktywował przedwojenny Bieg Dookoła Twierdzy Zamość.

Zapamiętajmy Go, jako osobę wybitnie znającą tematykę sportową, pełną energii i tryskającą humorem.

 

Opracował – Marek Ambroży Kitliński

Na stronę LOZLA dodał– Piotr Kitliński