Praca dla pracownika biurowego w LOZLA

Lubelski Okręgowy Związek lekkiej Atletyki zatrudni pracownika biurowego.

Od kandydata wymagane jest wykształcenie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym.

Kandydat powinien wykazywać:

  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym obsługi programu MC OFFICE na poziomie niezbędnym do aplikowanego stanowiska,

  • umiejętność sporządzania pism i przygotowywania sprawozdań,

  • umiejętność organizacji zawodów lekkoatletycznych.

Ponadto kandydat powinien być osobą dyspozycyjną, komunikatywną, cechującą się wysoką kulturą osobistą.

CV i list motywacyjny proszę przesłać do 10 marca na adres e-mail  Związku – lublin@pzla.pl