Regulamin szkolenia w naszym województwie w 2022 roku.

Na prośbę zainteresowanych klubów z naszego województwa,  Uchwała nr 2 z posiedzenia zarządu LOZLA w dniu 9 kwietnia 2022r dotyczącej dopłat do zgrupowań zawodników Kadry B PZLA i Kadry Wojewódzkiej finansowanej przez Urząd Marszałkowski. Uchwała została przyjęta jednomyślnie 9 członków zarządu głosowało za.

 

Finansowanie Kadry B – PZLA

Zgrupowania w COS – 120 zł osobodzień finansuje PZLA , a pozostałą część dopłaca klub zawodnika
Zgrupowania poza COS – 100 zł osobodzień finansuje PZLA , 20 zł dopłaca LOZLA, a pozostałą część dopłaca klub zawodnika

 

Finansowanie Kadry Wojewódzkiej z dotacji UM

1. 100 zł osobodzień finansuje LOZLA, pozostałą część dopłaca klub zawodnika

 

Uchwała nr 2 z posiedzenia zarządu LOZLA w dniu 9 kwietnia 2022r

 

Prezes LOZLA

Urszula Jaros