Statut

Statut Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki na lata 2017-2021

Statut Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki na lata 2012-2016