I Mityngu Kwalifikacyjnego LOZLA

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.

Impreza organizowana z środków finansowych Gminy Lublin oraz Województwa Lubelskiego.