HALOWE ZAWODY Ldk!

Organizator

PZLA, Ldk! LOZLA

KONKURENCJE
Kategoria:
U12 (2011 i młodsi) rywalizacja indywidualna
Dz: 60m, w dal strefa
Chł: 60m, w dal strefa
U14 (2010, 2009) rywalizacja indywidualna
Dz: 60m, w dal strefa, skok wzwyż
Ch: 60m, w dal strefa, skok wzwyż

 

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w arkuszu Excel (w załączeniu podana tabelka) w terminie do 10.11.2022 do godz. 15.00 na adres
mailowy lublin@pzla.pl WZÓR ZGŁOSZENIA
– po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Z uwagi na sprawy organizacyjne – nie przewiduje się możliwości przyjmowania zgłoszeń w biurze zawodów (możliwe będą wyłącznie skreślenia z listy startowej)