I Mityng Kwalifikacyjny LOZLA

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.

Impreza organizowana z środków finansowych: Orlen, Gminy Lublin oraz Województwa Lubelskiego.

 

Termin zgłoszeń: 09 maja 2024 r. (czwartek) do godz. 12.00, wyłącznie w systemie elektronicznym pod adresem: http://starter.pzla.pl

Potwierdzenie zgłoszeń: należy dokonać potwierdzenia zgłoszenia TOKEN-em do dnia 11.05.2024 r. (sobota) do godz. 12.00. Kluby, których zawodnicy nie wystartują i nie zostaną skreśleni z listy zgłoszeń, zostaną obciążeni opłatą dodatkową w wysokości 10 zł/os. za każdego niewykreślonego zawodnika.