II Mityngu Kwalifikacyjnego LOZLA

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, KS AZS AWF Biała Podlaska.

Impreza organizowana z środków finansowych Województwa Lubelskiego.