III Mityng Kwalifikacyjny LOZLA i Memoriał Andrzeja Kleczka

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.

Impreza organizowana z środków finansowych Orlen, Gminy Lublin oraz Województwa Lubelskiego