IV Mityng Kwalifikacyjny LOZLA

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, KS AZS AWF Biała Podlaska.

Impreza organizowana środków finansowych Województwa Lubelskiego.

 

Termin zgłoszeń: 30 maja 2024 r. (czwartek) do godz. 18.00, wyłącznie w systemie elektronicznym
pod adresem: http://starter.pzla.pl