Lubelskie Koziołki 2023

Organizator

Organizator: Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.

Impreza organizowana przy wsparciu
finansowym Gminy Lublin oraz Sponsorów.

Dyrektor Mityngu Urszula Jaros Tel: 601319896 e-mail: lublin@pzla.pl

Termin zgłoszeń: do mityngu zgłoszenia do dnia 24 maja 2023 r. (środa) do godz. 21.00,
wyłącznie w systemie elektronicznym pod adresem: http://starter.pzla.pl

Potwierdzenie zgłoszeń do mityngu: należy dokonać potwierdzenia zgłoszenia TOKEN-em do
dnia 26.05.2023 r. (piątek) do godz. 23.00.