Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 w Biegach Przełajowych 2021 (LUB-PDL)

Organizator

przypominam, że

– prawo startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych mają wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 2006-2007 (kat. U16). Nie dopuszcza się startów uczestników z kategorii innej niż U16;

– podczas rozgrywania MMM w biegach przełajowych nie dopuszcza się startów PK;

– start w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych zgodnie z podziałem na poniższe strefy:

A – WLP-ZPM B – POM-KPM C – MAZ-WM D – DŚL-LBU E – ŁDZ-ŚWI F – LUB-PDL G – SL-OPO H – MŁP-PKR;

zgłoszenia do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w biegach przełajowych wyłącznie poprzez system „Starter PZLA” (nie dopuszcza się dopisywanie zawodników na miejscu).

Zawodnicy muszą posiadać:

licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki potwierdzającą uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZLA;

aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki;

numer PESEL (podany w systemie Starter).

OŚWIADCZENIE NA ZAWODY

Pliki do pobrania

Regulamin

Wyniki