V Mityng Kwalifikacyjny LOZLA i Memoriał Honorata Wiśniewskiego

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.

Impreza organizowana z środków finansowych Orlen, Gminy Lublin oraz Województwa Lubelskiego.

 

Termin zgłoszeń: 06 czerwca 2024 r. (czwartek) do godz. 12.00, wyłącznie w systemie elektronicznym pod
adresem: http://starter.pzla.pl