V Mityng LOZLA

Organizator

Organizator: Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.

Impreza organizowana przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego.

Zawody współfinansowane ze środków PZLA i PKN ORLEN

Termin zgłoszeń: 16 czerwca 2022 r. (czwartek) do godz. 22.00, wyłącznie w systemie elektronicznym pod adresem: http://starter.pzla.pl

Potwierdzenie zgłoszeń: należy dokonać potwierdzenia zgłoszenia TOKEN-em do dnia 18.06.2022 r. (sobota) do godz. 11.00.

Kluby, których zawodnicy nie wystartują i nie zostaną skreśleni z listy zgłoszeń, zostaną obciążeni opłatą dodatkową w wysokości 10 zł/os. za każdego niewykreślonego zawodnika