WOJEWÓDZKIE ZAWODY Ldk!

Organizator

I.  Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki PZLA – Lekkoatletyka dla każdego!
Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

II. Organizator
PZLA, Ldk! LOZLA

III. Sponsorzy i partnerzy zawodów
▪ Ministerstwo Sportu i Turystyki
▪ Szkoły, klubu sportowe, samorząd terytorialny
▪ PKN ORLEN

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w arkuszu Excel (w załączeniu) w terminie do 17.05.2023 do godz. 15.00 na adres mailowy lublin@pzla.pl – po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Z uwagi na sprawy organizacyjne – nie przewiduje się możliwości przyjmowania zgłoszeń w biurze zawodów (możliwe będą wyłącznie skreślenia z listy startowej)