WOJEWÓDZKIE ZAWODY LDK!

Organizator

I. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki PZLA – Lekkoatletyka dla każdego!
Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
II. Organizator
PZLA, Ldk! LOZLA
III. Sponsorzy i partnerzy zawodów
▪ Ministerstwo Sportu i Turystyki
▪ Szkoły, klubu sportowe, samorząd terytorialny
▪ PKN ORLEN