WOJEWÓDZKIE ZAWODY LDK

Organizator

ORGANIZATOR: PZLA, LDK, LOZLA

Zawody były współfinansowane ze środków PZLA i PKN ORLEN;