Sportowe dokonania w 2021 roku

Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski przyznał wyróżnienie Lubelskiemu Okręgowemu Związkowi Lekkiej Atletyki za zajęcie III miejsca w klasyfikacji sportów systemu sportu młodzieżowego w województwie lubelskim.
Wyróżnienie z rąk Dyrektora Departamentu promocji, sportu i turystyki UM Pana Artura Domańskiego odebrała Prezes LOZLA Pani Urszula Jaros