Konferencja Trenerów Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

W dniach 5-6.11.2022 roku w Ulanowie odbyła się Konferencja Trenerów Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

Konferencji przewodziła Pani Prezes LOZLA Urszula Jaros.

Podczas konferencji:

Przedstawiano wyniki współzawodnictwa SDiM w lekkiej atletyce w 2022r – Dariusz Szymczuk – Koordynator KNB

Podsumowano program LDK! oraz zawody LNO w województwie lubelskim – Joanna Baj-Korpak – V-ce Prezes LOZLA

Przedstawiono Sprawozdanie finansowe z działalności LOZLA (stan na 31.10.2022r.) – Paweł Danielczuk Skarbnik LOZLA

Zaprezentowano Projekt kalendarza imprez wojewódzkich i ogólnopolskich – Paweł Danielczuk

Przedstawienie składu Kadry Wojewódzkiej oraz warunków organizacji szkolenia na rok 2023 -Dariusz Szymczuk

Wysłuchano sprawozdania z wojewódzkiego szkolenia młodzików w 2022r. – Marek Mazurek – Koordynator KWM

W ramach doskonalenia trenerów przekazano informacje ogólne i przeprowadzono zajęcia praktyczne z tematyki ” Plastrowanie dynamiczne (tzw. taping)” – Michał Brzuchala

Andrzej Gdański podzielił się swoją wiedzą przedstawiając trenerom jak wyglądały bezpośrednie przygotowanie do ME w Monachium na przykładzie brązowego medalisty w sztafecie 4x100m. – Dominika Kopcia.