III Mityngu Kwalifikacyjnego LOZLA

Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, KS AZS AWF Biała Podlaska.

Impreza organizowana z środków finansowych Gminy Lublin oraz Województwa Lubelskiego.

Partnerzy wydarzenia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Filia AWF w Białej Podlaskiej

Termin zgłoszeń: 08 czerwca 2023 r. (czwartek) do godz. 22.00, wyłącznie w systemie

elektronicznym pod adresem: http://starter.pzla.pl